Niečo o nás

Občianske združenie vzniklo vo februári 2020 a založili sme ho s cieľom „zoficiálniť“ všetky akcie, ktoré sme dovtedy organizovali a pripravovali, najmä v rámci našej obce. 

Prvotným zámerom združenia je teda organizovať spoločenské a kultúrne podujatia určené najmä deťom s cieľom zmysluplne vyplniť ich voľný čas, poskytnúť priestor na aktivity, zážitky, spoluprácu, dobrodružstvá či nadviazanie nových kamarátstiev. 

V krátkom čase sme sa však presvedčili, že je medzi nami množstvo rodín, ľudí, detí, ktorí pre nepriazeň osudu majú určitý hendikep, znevýhodnenie, prípadne im chýba to, čoho majú iní dostatok. 

Preto sme sa do portfólia našich aktivít rozhodli doplniť aj pomoc a podporu tým, ktorí ju potrebujú a neodmietnu.

OZ To je život sa zameriava na: 

 • Organizovanie kultúrnych a športových podujatí.
 • Realizovanie krúžkovej a záujmovej činnosti.
 • Organizovanie prázdninových a víkendových aktivít a denných táborov.
 • Usporadúvanie búrz, zberateľských aktivít, výrobkov detí a zbierok.
 • Organizovanie turistických akcií, výletov za poznávaním krás a kultúrnych pamiatok Slovenska.
 • Uskutočňovanie akcií, brigád na ochranu životného prostredia: úprava zelene, zber odpadkov, výsadba zelene.
 • Podporovanie družobných aktivít detí v duchu dobrovoľníctva na poli kultúrnom, športovom a spoločenskom.
 • Podporovanie projektov : zdravá škola, zdravá výživa, zdravý život a iných projektov.
 • Vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitnenie života sociálne a zdravotne znevýhodnených.
 • Podpora, pomoc a poradenská činnosť v oblasti výchovy a alternatívnych foriem vzdelávania.
 • Organizovanie seminárov, prednášok, besied, školení, workshopov, vzdelávacích programov pre deti, mládež a dospelých.
 • Organizovanie podporných akcií na propagáciu čítania medzi mladými ľuďmi.
 • Publikačná činnosť s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť u detí.
 • Pomoc deťom a rodinám so zdravotne a sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľstva.

Čomu sa venujeme

Publikačná činnosť

Organizovanie denných táborov

Pomoc deťom a rodinám v núdzi

Organizovanie besied, workshopov

Občianske združenie To je život to sme my tri, Lieskovanky, Martina Pašková, pôvodnou profesiou redaktorka, v súčasnosti učiteľka slovenského jazyka a literatúry v základnej škole. Andrea Nešťáková, ekonómka, s doplneným pedagogickým vzdelaním, aktívne sa venujúca maľovaniu a tvoreniu a Veronika Radošová, vyštudovaná učiteľka primárneho vzdelávania, aktuálne mamička ročnej Kristínky, na plný úväzok na materskej dovolenke.
Image

Martina Pašková

Image

Andrea Nešťáková

Image

Veronika Radošová

Naši SPONZORI

Exohosting

Adresa

Moravské Lieskové 1389
Moravské Lieskové
916 42, Slovenská republika

Email

info@tojezivot.com
Image

Kontaktný Formulár